Uitvaartverzekering en geloof

In Nederland is het heel lang zo geweest dat de uitvaartondernemer de uitvaart regelt. De familie wordt enkele keuzes voorgelegd waar ze uit kunnen kiezen. Welke kist, rouwkaart en welke liederen worden gedraaid. Tegenwoordig verandert er veel in de uitvaartbranche. De rol en zeggenschap van de nabestaande wordt steeds groter. De taboesfeer wat om de dood hangt wordt steeds kleiner. Je inspraak tijdens het regelen van de uitvaart kan belangrijk zijn voor het rouwproces. Zo kan je op een een persoonlijke manier afscheid van je dierbare nemen. De traditionele koffietafel is steeds meer aan het verdwijnen.et kan voorkomen dat er hele tapas komen te staan.

Familie en vrienden kiezen steeds meer voor een uitvaart wat bij persoonlijkheid van de overledene past

Sommige mensen willen de regie van hun uitvaart helemaal zelf bepalen en treffen al voorbereidingen wanneer ze in leven zijn. Vroeger werd de uitvaart georganiseerd vanuit het geloof en de rouwrituelen die daar bij hoorden. Veel meer dan nu hadden mensen vroeger een christelijke achtergrond. Ten noorden van de grote rivieren woonden veelal mensen met een protestantse achtergrond. De mensen beneden de grote rivieren hadden vaak een Rooms katholiek geloof. In Nederland wonen tegenwoordig steeds meer mensen met een andere culturele achtergrond zoals bijvoorbeeld de islam. Daar horen tijdens de uitvaart hele andere gebruiken en rituelen bij. 

Islamitische uitvaart

Een heel ander gebruik bij de islamieten is dat ze altijd worden begraven en nooit gecremeerd. Een belangrijke regel daarbij is dat de moslim wordt begraven met het hoofd richting Mekka. Een islamitische uitvaart kent andere rituelen. Je kan in Nederland dan ook een islamitische uitvaartverzekering afsluiten. Deze verzekering houdt rekening met de andere gebruiken en rituelen. Als moslim zijnde is het belangrijk dat de overledene binnen 24 uur wordt begraven of voor de eerstvolgende zonsondergang. Wanneer je als Nederlander overlijdt moet er minimaal 36 uur tussen zitten tot aan de begrafenis of crematie. Er wordt meestal geen kist gebruikt voor de begrafenis maar een houten plankje of afdakje van steen wordt boven het hoofd gelegd. Dit voorkomt dat er grond op het gezicht komt. Daarna wordt er over het graf drie keer water besproeid met twee volle handen met water. Veel moslims die in Nederland wonen willen in het land van herkomst worden begraven. Een van de redenen is dat in islamitische landen het graf nooit wordt geruimd. In Nederland kan het graf na 10 of 20 jaar geruimd worden. Het overbrengen (repatriëren) van de overledene naar het land van herkomst kan een kostbare investering. Het is handig om hier rekening mee te houden als je uitvaartverzekering afsluit. De ambassade kan helpen bij de repatriëring. 

Op zoek naar mooie afscheidsteksten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *